Învăţământ primar
Învăţământ primar
Înscrierea în învățământul primar se face în baza unei metodologii aprobate de Ministerul Educației.
Astfel copiii, care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august, inclusiv, trebuie să fie înscriși în clasa
pregătitoare, în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011.
La sediile inspectoratelor școlare județene și la avizierele sau pe site-urile (dacă există) unităților de
învățământ trebuie afișate listele cu circumscripțiile școlare, iar părinții trebuie informați cu privire la conținutul
activităților educaționale care se desfășoară în clasa pregătitoare, la abordarea didactică, la organizarea
programului școlar etc.
Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie, inclusiv, pot fi înscriși dacă
dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare.
Toate unitățile de învățământ au obligația de a oferi informații referitoare la procedura de înscriere a copiilor în
învățământul primar indiferent dacă părinții fac parte sau nu din circumscripția respectivă.